de Ring van A

Inleiding

Lange Wapper

Meccano

Alternatieven

Verkeer opdelen

Transit-ring

Stedelijke ringweg

Traject-keuze

Paperclip

Openbaar vervoer

Ecopolis

Fiets

Vragen

Contact

Vragen

Er blijven uiteraard vragen.

Oplossing file?

Verschillende ingrepen in dit plan moeten het verkeer vlotter doen verlopen. De splitsing in doorgaand en stedelijk verkeer vermindert het aantal weefbewegingen. Het verminderen van het aantal op- en afritten heeft hetzelfde effect. De eenvoudige structuur van de transitring vermindert het aantal nodige beslissingen door automobilisten. Het juiste snelheidsregime zorgt voor homogenere verkeersstromen. Maar zorgt dit alles voor een oplossing van het huidige fileprobleem? In dit project is gekozen voor 4x3 rijstroken (zuiver natte vinger-werk). Is dat voldoende of juist te veel en zijn de verhoudingen juist? Vragen voor specialisten.

Toekomst?

Hoe zal het verkeer evolueren? Zorgt de uitputting van de olie voor een voorspoedig einde van het automobilisme? Of blijven we enkel in het rijke westen met de auto rijden? Rijden we straks allemaal elektrisch (voorlopig heel povertjes) en waar zal al die elektriciteit vandaan komen? Groeit onze bevolking verder, of krimpt ze terug? Doen we aan fore-casting en veronderstellen we dat de huidige groei van het verkeer zich gewoon voortzet? Of doen we aan back-casting en evolueren we naar een gewenst mobiliteits-model met veel openbaar vervoer en fietsers en half zo veel auto’s waarvoor we dan ook veel minder autostrades moeten bouwen.

De ring die we nu kiezen zal binnen 10 jaar af zijn. Hij zal in tunnels liggen en dus niet meer aanpasbaar zijn. Hoe we dan nu de breedte van die ring bepalen is mij volstrekt onduidelijk.

Maatschappelijk keuze?

Een beslissing tot de bouw van dergelijk project moet maatschappelijk gedragen worden. Is het verstandig om zo veel geld uit te geven aan dergelijk project? Wegen de voordelen op tegen de kostprijs? Of kan dat geld beter besteed worden aan openbaar vervoer, of aan sociale doelen, of aan de derde wereld? Kan dat geld allemaal naar Antwerpen gaan, of moet de rest van Vlaanderen ook wat krijgen? Willen we 10 jaar in een bouwwerf zitten om dan pas te genieten van de voordelen?

Het blijft natuurlijk een zeer grootschalige ingreep, die langdurige hinder zal veroorzaken tijdens de werken en een veelvoud zal kosten van bv de Lange Wapper. De ambities reiken dan ook een stuk verder.

Denkoefening?

Het blijft een denkoefening. Met dit project hoop ik de discussie verder open te gooien. Voor die mensen die dromen van de intunneling van de ring is het hopelijk een verduidelijking, vertelt het wat die keuze zou inhouden. Hopelijk volgt er reactie. Dat kan kritiek zijn, of het aanwijzen van fouten in dit plan vanuit één of andere expertise of inzicht. Het kunnen ook aanvullingen zijn of volledig andere plannen.