de Ring van A

Inleiding

Lange Wapper

Meccano

Alternatieven

Verkeer opdelen

Transit-ring

Stedelijke ringweg

Traject-keuze

Paperclip

Openbaar vervoer

Ecopolis

Fiets

Vragen

Contact

Verkeerstromen opdelen

Het verkeer op de ring is op te delen in verschillende stromen. Er is enerzijds het transit-verkeer dat niet in Antwerpen moet zijn, maar waarvoor Antwerpen de kortste weg is tussen pakweg Gent en Hasselt. Dat verkeer zou verplaatst kunnen worden naar (delen van) een grote ring. Anderzijds is er het verkeer dat in Antwerpen zelf moet zijn, in het centrum binnen de ring, of in de rand er rond, samen met het verkeer dat vanuit Antwerpen vertrekt of zich binnen de agglomeratie verplaatst. Voor dat stedelijk verkeer is de huidige ring de ideale verkeersader, die zoveel mogelijk verkeer van de omliggende straten hoort weg te halen.

Beide verkeersstromen zijn nu gemengd. Op een weg met 5 tot 6 rijvakken zorgt dit voor te veel weefbewegingen. De bestaande plannen voor de verbreding van de ring tonen ons nog meer verweving en verdoezelen de noodzaak tot nog complexere knooppunten. Het overdekken hiervan wordt onmogelijk. De verbindingen tussen de geplande stedelijke ringweg en de transit-ring noodzaken linkse opritten.

Dit voorstel realiseert een volledige splitsing van doorgaand en stedelijk verkeer. Voor aankomst aan de ring wordt het verkeer opgedeeld. Het doorgaand verkeer komt terecht op een transit-ring die geen enkele op- of afrit in de stad heeft, maar enkel de aansluitende autostrades verbindt. Daarnaast ligt de stedelijke ringweg met aansluitingen op de belangrijkste invalswegen, maar zonder verbinding met de transit-ring, zodat weefbewegingen wegvallen.

Traject-sturing via aangepaste heffing moet het verkeer mee de goede richting opsturen. Uiteraard moet dit gebeuren met een elektronisch systeem zoals bv in Duitsland voor de vrachtwagens wordt toegepast. Dat in de huidige plannen voor de Oosterweelverbinding nog steeds een tolplein met kassa’s voorkomt, is volstrekt onbegrijpelijk, vooral op de drukste autostrade van het land.