de Ring van A

Inleiding

Lange Wapper

Meccano

Alternatieven

Verkeer opdelen

Transit-ring

Stedelijke ringweg

Traject-keuze

Paperclip

Openbaar vervoer

Ecopolis

Fiets

Vragen

Contact

Transit-ring

De verschillende alternatieve tracÚs voor het transit-verkeer gaan allemaal uit van een vergaande intunneling, net omdat ook deze tracÚs binnen de agglomeratie liggen. Door intunneling vermindert de hinder sterk en krijgen we terug meer vrijheid in de keuze van het tracÚ. In dit plan wordt de transit-ring in de huidige ringsleuf gehouden.

We gaan uit van de veronderstelling dat hiervoor 2 x 4 rijstroken nodig zijn op het drukste deel van de ring tussen E19 zuid en E34-E313. Voor en na dit stuk voorzien we 2 x 3 rijstroken. De snelheid op de transit-ring wordt op 90km/u gehouden wat voor een homogene verkeersstroom en een verhoogde veiligheid moet zorgen.


DeelTransitRing