de Ring van A

Inleiding

Lange Wapper

Meccano

Alternatieven

Verkeer opdelen

Transit-ring

Stedelijke ringweg

Traject-keuze

Paperclip

Openbaar vervoer

Ecopolis

Fiets

Vragen

Contact

Stedelijke ringweg

StedelijkeRingOrigineelDe stedelijke ringweg bevindt zich aan beide zijden van de transit-ring. Zoals eerder vermeld functioneert volledig los van de transit-ring. Er worden wel enkele verbindingen gemaakt tussen transit- en stedelijke ring om in noodgevallen en bij wegenwerken het verkeer tijdelijk naar de andere tunnelkoker te kunnen afleiden.

De snelheid wordt beperkt tot 70 km/u. Daardoor verkleint het contrast met het bovengronds verkeer en kunnen we op- en afritten voorzien op de maat en snelheid van het stadsverkeer. De aansluitingen met de autostrades kunnen hierdoor ook inkrimpen. Voor de stedelijke ringweg worden in dit plan 2 x 3 rijstroken voorzien.

In het noorden start hij aan de E19. Er komen aansluitingen aan de E313, E19 zuid, A12 zuid en E17 om te eindigen in de E34 west. Daarnaast zijn er uiteraard aansluitingen op de voornaamste invalswegen of verbindingen: Groenendaallaan, Sportpaleis, Plantijn Moretuslei, Grote Steenweg, Van Rijswijcklaan, Amerikalei en GVA op LO. Enkele van de bestaande kleinere of halve op- of afritten vervallen dus: le Grellelaan en Silvertopstraat.

De Singel behoud zijn huidige functie. Het is een illusie veel verkeer van de Singel naar de Stedelijke Ringweg te kunnen verplaatsen. Autoverkeer heeft een bovengrondse bestemming. En die ligt niet aan een autostrade.

DeelStedelijkeRing