de Ring van A

Inleiding

Lange Wapper

Meccano

Alternatieven

Verkeer opdelen

Transit-ring

Stedelijke ringweg

Traject-keuze

Paperclip

Openbaar vervoer

Ecopolis

Fiets

Vragen

Contact

Openbaar vervoer

Meermaals duikt het idee van een ring- of singeltram op. Forum 2020 en anderen ijveren voor light-rail. Dit is een korte-afstand verbinding op treinsporen met kleinere voertuigen die sneller optrekken en daardoor dicht bij de grootstedelijke metro aanleunen. Vooral de verbinding vanuit Boom-Hemiksem komt hiervoor in aanmerking.

Vanuit voorgaande redenering over autostrades in de stad zijn ook de spoorlijnen een storend element in het stadsweefsel. De TGV rijdt in een tunnel onder de stad door. Om diverse redenen volgt hier geen pleidooi voor een volledig ondergrondse noord-zuid-verbinding. Het Centraal station is een monument dat liefst zijn huidige functie behoudt. Dit station nogmaals zwaar verbouwen zou onverantwoord zijn. Zo’n ingreep zou ook zware werken in het centrum van de stad nodig maken.

Het moet wel mogelijk zijn om het huidige ringspoor mee in te tunnelen. Tussen Kennedy-tunnel en Berchem station ligt het spoor reeds in de ring-bedding. De twee geplande verbindingen voor het spoorverkeer uit de haven (via Liefkenshoek en via A102) ontlasten het oostelijke ringspoor waardoor daar enkel beperkt personenvervoer overblijft. Daarom het voorstel om vanuit Berchem het spoor te verplaatsen tot vlak tegen de stedelijke ringweg, mee in de ring-bedding en dus mee in een tunnel. Hierdoor kan het huidige oostelijke ringspoor uit het stadsweefsel verdwijnen van Berchem station tot aan het Damstation met inbegrip van goederenstation Schijnpoort.

De light-rail kan zo tot een volwaardige tangentiŽle verbinding uitgroeien. Na het huidige Zuidstation zouden er dan ook stations komen aan de Singel (J. Van Rijswijcklaan), aan de Grote Steenweg, een uitbreiding van station Berchem, verplaatsing van het Ooststation naar de Lt. Lippenslaan, aan de Stenenbrug, aan het Sportpaleis en ten slotte een verplaatsing van het Damstation naar de Ijzerbrug. Daarna sluit deze lijn terug aan thv station Luchtbal. Deze lijn verbindt enerzijds de belangrijkste radiale tramlijnen en anderzijds enkele grote publiekstrekkers zoals de Singel/Antwerp Expo en het Sportpaleis. Een bijkomend station aan het nieuwe voetbalstadion vervolledigt de lijn. Binnen de agglomeratie krijgt deze lijn eerder het karakter van een echte metro. De beschreven stations liggen gemiddeld op 1000m van elkaar. In de Parijse Metro is dat eerder 400m.

Door de optelsom van de light-rail in verbinding met de radiale tramlijnen, de stedelijke ringweg en de stedelijke ontwikkeling in deze zone verschuift een deel van de concentratie van verkeer in het centrum van de stad (Centraal station – Rooseveltplaats) naar de ring-zone.