de Ring van A

Inleiding

Lange Wapper

Meccano

Alternatieven

Verkeer opdelen

Transit-ring

Stedelijke ringweg

Traject-keuze

Paperclip

Openbaar vervoer

Ecopolis

Fiets

Vragen

Contact


Meccano plus – Forum 2020

Het grote doel van het Meccano-tracÚ is om het transitverkeer uit de stad te weren. De verkeersstudie van Transport & Mobility Leuven vertelt ons dat dit model het fileprobleem wel oplost. Het tracÚ wordt grotendeels in tunnels ondergebracht zodat de bovengrondse impact nadien beperkt wordt. De studie leert ons veel over trajectsturing, filebeheersing, luchtbehandeling e.d.

Maar dit project is voornamelijk gericht op het oplossen van een auto-verkeersprobleem. Het grootste deel van het tracÚ blijft binnen de agglomeratie liggen en verplaatst dus het probleem. De A102 ligt tussen de woonwijken. Het noordelijke deel ligt in de haven met weinig hinder maar moeilijke technische ingrepen. Het deel op linker-oever doorkruist vooral landbouw-zones en is dus een nieuwe autostrade in de schaarse open ruimte. Op de R1 blijft toch transitverkeer rijden van en naar het zuiden. 65 % van de huidige verkeersdruk blijft daar zorgen voor lawaai, luchtvervuiling en een hindernis in het stads-weefsel.

De toevoeging van de R11 aan het eerste Meccano-plan is geen verbetering. Het is zowat het slechtste stuk uit de plannen van de Vlaamse Regering. Het doorkruist achtereenvolgens centrum Borsbeek, centrum Mortsel en centrum Wilrijk. Aan de E19 zal een vernieuwd aansluitingscomplex gebouwd moeten worden op een zeer slechte plek tussen de bebouwing. Bovendien zal deze verbinding nieuw verkeer aantrekken naar de A12 en richting Hoboken en Hemiksem. Ook het nieuwe kooppunt dat de E34 moet aansluiten met de nieuwe A102 en R11 in combinatie met de huidige aansluiting, wordt een gigantische spagettiknoop midden in de agglomeratie.