de Ring van A

Inleiding

Lange Wapper

Meccano

Alternatieven

Verkeer opdelen

Transit-ring

Stedelijke ringweg

Traject-keuze

Paperclip

Openbaar vervoer

Ecopolis

Fiets

Vragen

Contact

Lange Wapper

Persoonlijk vind ik de Lange Wapper een mooie brug. Ik hoop dat men een goede plek vindt om ze te bouwen. Uit de “Lange Wapper”-sage leren we vooral dat we geen autostrade in de stad willen. Dat zorgt voor lawaaihinder, luchtvervuiling en een hindernis in het stadsweefsel. Maar zelfs het grote ring-tracÚ ligt nog in de agglomeratie. Een ring rond, of buiten Antwerpen leggen kan dus niet.

De verkeersstudie van Transport & Mobility Leuven betwijfelt of de Lange Wapper het file-probleem wel zal oplossen. Hetzelfde geldt voor het tunnel-alternatief op het BAM-tracÚ in zijn huidige vorm.Lange Wapper