de Ring van A

Inleiding

Lange Wapper

Meccano

Alternatieven

Verkeer opdelen

Transit-ring

Stedelijke ringweg

Traject-keuze

Paperclip

Openbaar vervoer

Ecopolis

Fiets

Vragen

Contact

Fiets

Door het intunnelen van de ring zal het huidige ringfietspad deels sneuvelen. Het moet niet alleen hersteld worden, maar ook verder uitgebreid en omgebouwd worden tot een fietssnelweg. Bestaande en nieuwe radiale fietspaden kunnen hier op aansluiten. Fietstunnels in de Oosterweel- en de Obama-tunnel maken verbinding met het Waasland. Over de tunnels kunnen ook veel meer fiets- en voetgangers-verbindingen gemaakt worden tussen centrum en rand.

De sterke groei van het aantal elektrische fietsen (meer dan elektrische auto’s) wijst op een mogelijke kentering in het auto-denken. Meer mensen zullen grotere verplaatsingen met de fiets doen aan hogere snelheid. De nieuwe fietspaden moeten hierop voorzien worden. Ook op alle grote verbindingswegen moeten fietspaden komen.

Een belangrijke rol is ook weggelegd voor de combinatie fiets-trein. Een verplaatsing trein-fiets, of andersom, of fiets-trein-fiets moet aangemoedigd worden met goede fietsstallingen aan alle stations. Fietsverhuur of gratis fietsen voorkomen dat mensen twee fietsen nodig hebben. De fiets op de trein meenemen moet veel eenvoudiger worden, met fietsruimte in de trein en eenvoudige en goedkope tarieven. Dan wordt de overstaptijd nog korter. De combinatie fiets-trein kan tijdrovend overstappen tussen twee openbare vervoermiddelen voorkomen. Dikwijls is dat de drempel die mensen van het openbaar vervoer weg houdt.