de Ring van A

Inleiding

Lange Wapper

Meccano

Alternatieven

Verkeer opdelen

Transit-ring

Stedelijke ringweg

Traject-keuze

Paperclip

Openbaar vervoer

Ecopolis

Fiets

Vragen

Contact

Ecopolis

Ecopolis is een concept waarbij natuur-ontwikkeling en stads-ontwikkeling ge´ntegreerd worden. Het volledig overdekken van de ring creŰert ruimte om een ring-bos uit te bouwen. Daarmee worden verschillende parken en groengebieden rond de ring met elkaar verbonden tot een groter geheel. Er ontstaat een enorme aaneengesloten groene zone in het midden van de stad, zonder het lawaai van de ring. Deze zone zal voor rust en ontspanning zorgen voor een heleboel stadsbewoners die dat nu moeten ontberen. Wandel- en fietspaden moeten dit gebied maximaal ontsluiten. Er is ruim plaats voor waterpartijen, sport en ontspanning, open terrein en bosgebied. Maar de ruimte is groot genoeg om echt aan natuurontwikkeling te doen, eventueel met delen die niet toegankelijk zijn voor publiek. Dit ring-bos kan de groene long van de stad worden.

Maar Ecopolis is veel ruimer dan dat. Het bepaald ook hoe we bij nieuwe gebouwen en wijken volop met het milieu rekening houden: energiezuinig bouwen (lage energie, passief, CO2-neutraal); regenwateropvang, -hergebruik en -infiltratie; duurzame energie-opwekking; ge´ntegreerd mobiliteitsplan gebaseerd op de STOP-volgorde; samenlevingsopbouw via o.a sociale mix.

Naast de nieuwe groene ring-zone blijft er ruim plaats over om aan stadsuitbreiding te doen. In plaats van nieuwe zones verder van de stad te moeten ontwikkelen, kan hier in het midden van de stad worden uitgebreid. In plaats van als stad de rug te moeten keren naar de lawaaierige ring en de hindernis die hij vormt, kan de ring juist een aantrekkingspool worden en een verbinding tussen centrum en rand. Er kan gebouwd worden op plekken die vroeger autostrade-berm waren of tussen de opritten in lagen. Er kan gebouwd worden op de tunnels.

Deze zone is gemakkelijk bereikbaar voor fietsers vanuit een groot deel van centrum en rand, of zelfs te voet. Het openbaar vervoer zal hier volop aanwezig zijn en aansluitingen bieden in alle richtingen. Dergelijke stadsontwikkeling kan het autoverkeer verminderen. “de Ring van A” wordt zo een echte aantrekkingspool, een tweede centrum voor Antwerpen.

DeelGroen