de Ring van A

Inleiding

Lange Wapper

Meccano

Alternatieven

Verkeer opdelen

Transit-ring

Stedelijke ringweg

Traject-keuze

Paperclip

Openbaar vervoer

Ecopolis

Fiets

Vragen

Contact

Alternatieven - tunnels

Alle alternatieven voor de Lange Wapper bestaan grotendeels uit tunnels. Toch behouden ze allemaal de huidige ring. Er blijft transit-verkeer op rijden. Geluidshinder en luchtvervuiling en een ruimtelijke hindernis blijven de stad in tweeŽn splijten. Zelfs de grote ring is een autostrade in het stads-weefsel en dus niet buiten of rond de stad.

Regelmatig duikt het idee op, om de ring te overdekken. In 1990 stelde het Italiaanse bureau SPEA voor om de hele ring te overdekken, in het kader van de wedstrijd “Stad aan de Stroom”. Begin 2004 lanceerde BorgerhouDt van Mensen “Ringpark de Knoop”. Een plan om 1,8 km van de ring te overdekken. In het ruimtelijk structuurplan voor Antwerpen werd het idee ook opgenomen. “Oh, duurzaam Antwerpen” van Peter Vermeulen haalt het aan. Ook in het rapport van Forum 2020 wordt er over gesproken. Maar geen van die plannen overstijgt het proefballonnetje. Geen van die plannen biedt een oplossing voor het verkeer ondergronds.

Diverse voorbeelden uit de hele wereld tonen ons autostrades in de stad die overdekt worden. Grootschalige projecten, maar met een grote positieve impact op het stadsweefsel.

Gaat het verkeer toch door een tunnel en toch door de agglomeratie dan heeft het minder belang waar die tunnel ligt. De TGV-tunnel gaat onder woonwijken door zonder hinder. Zo wordt het terug denkbaar om het verkeer toch in de huidige ringzone te houden. In die zone is voldoende ruimte om zelfs in open bouwput grote werken te realiseren. Het daar bestaande conflict tussen stad en autostrade kan dan ook meteen aangepakt worden.